Psykisk helse og skole

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare)

Project results

Lite søvn påvirker skoleprestasjoner
8000 ungdommer på videregående skoler har svart på spørsmål om egne søvnvaner. Resultatet viser at kort søvnlengde og svake skolekarakterer henger sammen. 
Les mer >>

Ungdom med høyt skolefravær er oftere i kontakt med hjelpetjenester
Sammenliknet med ungdom som har lavt fravær fra videregående skole er elever med høyt og moderat fravær oftere i kontakt med en rekke hjelpetjenester. Les mer >>

About the project

Psykisk helse er avgjørende for både  trivsel, skoleresultater og gjennomføring av videregående skole. I en rekke prosjekter i en forlengelse av Barn i Bergen prosjektet har vi forsøkt å forstå hvordan psykisk helse og  helsetjenestebruk er relatert til ulike sider ved skolegang.  Dette arbeidet har vært støttet av Psykisk Helse i Skolen (Helsedirektoratet).

Publications

Articles

All articles

Related projects

All related projects

People

Research Topics

cp: 2019-12-04 11:16:48