iBedrift

Project Department: Uni Research Health (group: Stress, Health and Rehabilitation) period: 08.10.08 - 31.12.12

Project results

En evaluering av tiltaket iBedrift viser at kombinasjonen av opplæring, kollegaveiledning og tilbud om raske polikliniske utredninger reduserer sykefraværet:

 

  • en kombinasjon av opplæring og kollegaveiledning reduserte sykefraværet med 7 prosent
  • kombinasjonen av opplæring, kollegaveiledning sammen med tilbud om raske polikliniske utredninger reduserte sykefraværet med 4 prosent
  • sykefraværet i kontrollgruppen økte med 7 prosent i samme perioden

iBedrift er et lavterskeltiltak på arbeidsplassen der målene er å:

  • Redusere sykefravær som skyldes muskel- skjelettplager
  • Gi ansatte større trygghet rundt det som gjør vondt og hvordan det bør håndteres.

iBedrift er evaluert gjennom en randomisert kontrollert studie. Uni Research Helse har samarbeidet med Spesialsykehuset i Stavern (SSR) om gjennomføringen av studien. 1746 ansatte i Kongsberg og Horten kommune deltok. 

About the project

Intervensjonen:

  • en gruppe får informasjon og mestringskontakt
  • en gruppe får dette pluss satellittbehandling
  • en kontrollgruppe får vanlig norsk behandling for ryggsmerter

Mestringskontakten er en kollega som får en kort opplæring om muskel og skjellettplager, og skal være et lavterskeltilbud for andre kollegaer med muskel- og skjelettsmerter som kan assistere med informasjon, støtte og tilpasning av arbeidssituasjonen. Mestringskontakten kan også sendes videre til poliklinisk utredning hvor man gjør en kort medisinsk undersøkelse, og gir en grundigere gjennomgang av den ansattes situasjon.

IBedrift er et behandlingsopplegg for muskel- og skjelettsmerter utviklet av Spesialsykehuset i Stavern (SSR), avdeling bedrift.

Prosjektmedarbeidere

Hege R. Eriksen, prosjektleder, Uni Research Helse

Camilla Ihlebæk, Uni Research Helse

Aage Indahl, Spesialsykehuset i Stavern og  Uni Research Helse

Magnus Odéen, Uni Research Helse

Eline Ree, Uni Research Helse

 

Publications

Articles

All articles