Society, Environment and Culture Uni Research Rokkan Centre

About this research group

Projects

All projects

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

  • Grove, Knut Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. pages 83-103
  • Munkejord, Mai Camilla Lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.. pages 430-446
All book chapters

Reports

All reports
All publications
cp: 2018-05-21 12:17:38