Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and potentials for the future in the Norwegian municipal care sector

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (groups: Society, Environment and Culture, Health and Welfare ) period: 01.10.16 - 30.09.19

About the project

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar.

MULTICARE er eit forskingsprosjekt finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSEVEL. Prosjektet er leia av Senter for omsorgsforsking Vest (SOF vest), ved Høgskulen i Bergen, og er eit samarbeidsprosjekt med deltakande forskarar frå Senter for omsorgsforsking (SOF vest og aust), Uni Research Rokkansenteret, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og The Netherlands Institute for Health Service Research (NIVEL).

Les meir om prosjektet på CRIStin.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-10-17 12:17:31