Democracy, Civil Society and Public Administration Uni Research Rokkan Centre

About this research group

Projects

All projects

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

  • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. pages 25-65
  • Rykkja, Lise H. Håndtering av ekstremvær, flom og skred. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4.. pages 31-53
All book chapters

Reports

All reports
All publications
cp: 2018-07-16 17:17:56