Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 15.05.03 - 15.10.06

About the project

Only available in Norwegian

Publications

Articles

All articles

Chapters

  • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin Political Consumerism. I: European Advances in Consumer Research, Volume 7. Association for Consumer Research 2006 ISBN 0-915552-55-8.. pages 227-227
  • Strømsnes, Kristin Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital?. I: Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-2010-8.. pages 11-36
All book chapters

Reports

All reports