Uni Research Rokkan Centre

About the Department

Projects

All projects

Publications

Articles

All articles

Books

 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056. 229 pages.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245014525. 408 pages.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 9788205484252. 280 pages.
All books

Chapters

 • Nilssen, Even Contractualism and Street-Level Discretion in Norwegian Activation Policy.. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. pages 73-92
 • Kildal, Nanna; Nilssen, Even New Obligation Regimes in Welfare Policies - Comparing Germany and the Scandinavian Countries. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. pages 119-138
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Contractualism and the Emergence of a New Welfare Regime. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. pages 193-209
All book chapters
All publications

Events

 • Velferdsforum 4. desember

  Christine M. Jacobsen, Forsker I, Senterleder ved SKOK

  Presentasjon av boken: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet

    ...

 • De castbergske barnelover

  I år er det 100 år siden de castbergske barnelover ble innført, lovene som skulle bidra til å sikre like rettigheter og muligheter for alle barn. Dette markeres i Tidsskrift for velferdsforskning.
See calendar

Our Journals

Our series

Rokkan-nytt

 

Research groups

People

All people

Contact

Office address:
Nygårdsgaten 5
5015 Bergen
NORWAY
Post address:
-
Telephone:
+47 55589710
E-Mail:
rokkansenteret@uni.no

Research Topics