Uni Klima forsker på klima i fortid, nåtid og fremtid

Uni Klima har sin særlige styrke på:

 • klimaforståelse
 • klimamodellering
 • scenarioer for fremtidig klimautvikling
 • kvantifisering av klimaendringer

Uni Klima har en internasjonal profil, med hovedvekt på Nord-Europa og polområdene.

Klimavariabilitet

Forskningsgruppen Uni Klimavariabilitet arbeider med å øke forståelsen for hvilke mekanismer og drivkrefter som er avgjørende for etableringen av, eller overganger mellom, ulike klimatilstander.

Les mer.

Klimadynamikk

Forskningsgruppen Klimadynamikk fokuserer på utvikling og bruk av globale og regionale klimamodeller for å øke vår forståelse av klimavariabilitet og ulike tilbakekoblingsmekanismer i klimasysteme.

Les mer …

Biogeokjemi

Biogeokjemigruppen fokuserer på kjemiske sykluser som spiller en viktig rolle i klimasystemet og som har en innvirkning på havets biologiske aktivitet.

Les mer …

Forskningstjenester

Avdelingsinfo

 • Leder
  Forskningsdirektør
  Trond Dokken

  Telefon: 55 58 98 01
  Mobil: 975 64 402
  trond.dokken@uni.no