Adresse

Besøksadresse: Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen

Postadresse: Postboks 7810, 5020 Bergen

Telefon: +47 55 58 49 75

Epost: post@uni.no

Se kart over Uni Researchs kontorer

Pressekontakter

Kommunikasjonsdirektør Monika Sandnesmo
Tlf: 957 43 195 / 55 58 94 71
Epost: monika.sandnesmo@uni.no

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Graven
Tlf: 909 80 298 / 55 58 38 73
Epost: andreas.graven@uni.no

Fakturaadresse

Uni Research AS
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 Bergen

Fakturaer per epost; fakturamottak@uni.no

Foretaksnr.: NO 985 827 117 MVA

Bankopplysninger

DnB Bank ASA, Stranden 21,
Aker Brygge, 0021 OSLO

Innbetaling til konto:
5202.05.37264
IBAN: NO96 5202 0537 264
SWIFT: DNBANOKK

Tilbakebetaling fra leverandør:
5202.05.37272
IBAN:NO74 5202 0537 272

Uni Research i media


mandag 6 oktober 2014
Bergens Tidende - Nyheter

Vel bort kvinnene

torsdag 2 oktober 2014
Bergens Tidende - Lokalt

Spesialfiskere skal ta oppdrettslaks

torsdag 2 oktober 2014
Kyst.no - Hovedsiden

Rømt laks kan ha svømt 270 kilometer

fredag 26 september 2014
Dagens Medisin - Nyheter

Bergensforskere får basisbevilgning

fredag 26 september 2014
Universitetet i Bergen

Datamaskinelle språkressurser for Niger-Kongo-språket wolof