Søknad om opptak til videreutdanning i familieterapi (2018-2020)

Søknad om opptak til videreutdanning i familieterapi (2018-2020)

Krav til utdanning og praksis for opptak til videreutdanningen:
- Søkere må dokumentere minimum bachelorgrad i helse,- sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning fra høyskole/universitet
- Søkere må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning
- Søkere må være i et ansettelsesforhold hvor han/hun jobber med barn, ungdom og familier.