Søknad om opptak til videreutdanning i KAT (2018-2020)

Søknad om opptak til videreutdanning i KAT (2018-2020)

Studiet er tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og
profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering,mastergrad eller tilsvarende)
Søkere må arbeide direkte med barn og ungdoms psykiske helse enten i spesialisthelsetjenesten eller innen førstelinjetjenesten.
Krav til forkunnskaper og praksis for opptak til utdanningen:
Minimum 3 årig høgskole/universitetsutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning.
Det kreves at deltakerne er i et arbeidsforhold hvor de driver selvstendig
behandlingsarbeid av psykiske helseproblemer hos barn /ungdom og deres familier.
Søkere må som minstekrav ha to års relevant praksis som behandlere.