CHILLED - kurs i behandling av ungdom med angst

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 26.01.17 - 27.01.17, 0900 - 1600

Om arrangementet

FORDYPNINGSKURS I BEHANDLING AV UNDOM MED ANGSTLIDELSER

– CHILLED KURS, BERGEN 26 og 27 januar 2017

Fordypningskurset arrangeres av RKBU vest i samarbeid med Helse Bergen og Helse Stavanger

MÅLSETNING med kurset
Gi opplæring i CHILLED programmet (ungdomsversjonen av Cool Kids programmet) til behandlere i PBU. Målsetning er at behandlerne i løpet av opplæringen skal benytte programmet på egen hånd etter kurset. Deltakerne må ha rammer til å kunne gjennomføre en eller flere CHILLED behandlinger i løpet av våren 2017. Det er ønskelig at de som deltar i kurset på et senere tidspunkt kan inviteres til å være veiledere for deltakere i andre CHILLED- kurs
 

MÅLGRUPPE FOR KURSET
Behandlere i PBU. Deltakerne må ha kompetanse i KAT angstbehandling av barn og/eller ungdom. Deltakerne må tilfredsstille minst ett av kravene under:

 1. Ha fullført KAT utdanning
 2. Ha deltatt som terapeuter i Helse Vest angststudien (Friends)
 3. Ha fullført ett-årig Friends-utdanning ved RKBU
 4. Kan dokumentere annen relevant utdanning eller erfaring innen KAT behandling av barn

KURSETS INNHOLD OG OMFANG

a) et to dagers kurs
b) kollegagrupper i etterkant av kurset
c) 1-dags erfaringssamling

Innhold i to-dagers kurset:

 • Teori og gjennomgang av manualen
 • Ferdighetstrening  i  realistisk tenkning og eksponering/ atferds-eksperiment

Dag 1:  

a)    Oversikt over programmet.

 1. Realistisk tekning,
 2. Ferdighetstrening i realistisk tenkning.
 3. Følelsessurfing, og foreldreinvolvering. 
 4. Kartleggingsinstrumenter for evaluering

 

Dag 2:                                 a) Bruk av belønning.

b) Å jobbe i grupper versus individuelt

 1. Valgfrie ferdigheter (vekt på selvhevdende kommunikasjon)
 2.  Eksponering: trappestiger og atferdseksperiment.
 3. Ferdighetstrening i bruk av eksponering.  Øvelser ved Jon, Gro Janne, Bente, Bente og Reidunn.

  KOLLEGAGRUPPER

I etterkant av kurset deles deltakerne inn i team på minimum to fra hver klinikk/foretak som treffes ukentlig i perioden de gjennomfører CHILLED behandling for planlegging og drøfting av timene.

I løpet av kurset deles deltakerne inn i kollegagrupper som møtes to ganger i halvåret a 2 ½ time for utveksling av erfaringer og øving på ferdigheter i realistisk tekning og eksponering.

TID OG STED
Torsdag 26. januar kl 10 - 16
Fredag 27. januar kl 09 - 15:30

Kurset holdes i RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114 (høyblokken), 1. etg.  

KURSET TELLER SOM VEDLIKEHOLDSAKTIVITET FOR KLINISK SPESIALITET FOR PSYKOLOGER OG LEGER.

KOSTNADER
Kurset er gratis. Deltakerne betaler for materiell (CHILLED manual, ungdommenes arbeidsbok og foreldrehefte) (ca i størrelsesorden 500 kr)

MELD DEG PÅ

Kontakt

cp: 2017-01-22 12:15:44