Kropp, mat og trening - når det sunne blir usunt

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 08.02.17 - 08.02.17, 0900 - 1530

Om arrangementet

Tid
8. februar 2017, kl 09-1530

Sted:
RKBU vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114 (høyblokken) 

Seminaret er gratis, lunsj er ikke inkludert. 

Undersøkelser viser nedslående tall om unges psykiske helse. Stress og lettere psykiske vansker som nedstemthet, ensomhet og bekymringer er for lengst blitt folkesykdommer blant den unge befolkningen.

Høye prestasjonskrav, perfeksjonisme, strenge og marginale kroppsidealer som dreier seg om å være tynne for jenter og muskuløse for gutter, kan være viktige variabler for å forstå denne utviklingen. For mange kan dette lede til alvorligere tilstander som spiseforstyrrelser og selvskade-problematikk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mange som møter disse ungdommene synes det vanskelig både å forstå og å arbeide med spiseproblemer, spiseforstyrrelse og selvskade. Det er viktig å søke kunnskap og kompetanse for å møte og forstå de som strever med det. Det nyttigste verktøyet man har er samtaler, men disse samtalene kan være utfordrende og vanskelige både for hjelperen og den som skal bli hjulpet.

Hensikt med kurset er nettopp å øke forståelse for disse tilstandene. Man vil lære om kroppsmisnøye, kroppsbildeforstyrrelser, spiseproblemer, spiseforstyrrelser og kroppens betydning for selvbildet. Det vil fokuseres direkte på de gode samtalene med ungdommene. Hva skal man gjøre når man oppdager at noen har spiseproblemer? Hva kan man si? Hva er lurt å ikke si? Kan man gjøre feil?

Foredragsholdere
Psykologspesialist og forsker KariAnne Vrabel
Psykolog og PhD stipendiat Hanna Punsvik Eielsen

MELD DEG PÅ

Kontakt

cp: 2017-01-22 12:15:31