Barne- og ungekongressen 2017

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 29.05.17 - 01.06.17, 0900 - 1600

Om arrangementet

Tid:  29. mai - 01. juni 2017
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen


29. mai: DUÅ-møter


30. mai: Nasjonal DUÅ fagdag

Tid: 30. mai 2017, kl. 09:00-16:30

Dina puppet C:Axtell Expressions, Inc, Wally/Molly C:Gigadoon, LLC, Tiny Turtle C:Folkmailns, Inc

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Deltakeravgift: kr 1.350,- frem til 15. mars, etter 15. mars kr 1.550,-

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider med De Utrolige Årene programmene
Politikere og ledere tilknyttet organisasjoner som har implementert De Utrolige Årene
Internasjonale samarbeidspartnere

Program:

08.30: Registrering
09.00: Kulturinnslag
            Åpning v/Helsedirektoratet
            Velkommen 
09.30: Et historisk tilbakeblikk på Barnesynet v/Willy-Tore Mørch
10.30: Pause
10.50: Selvregulering - ADHD v/Center for ADHD, Danmark
12.00: Prisutdeling - gaver
12.15: Lunsj
13.15: Selvregulering v/Øyvind Kvello, NTNU
14.15: Pause
14.30: Selvregulering v/Øyvind Kvello, NTNU
15.15: Pause
15.30: DUÅ som rød tråd i de kommunale tjenestene v/Verdal kommune
16.15: Takk for nå - og vel hjem!
16:30: Slutt


31. mai: Veiledning DUÅ


31. mai: Forebyggingsforum - Barn og unges bruk av sosiale medier #selvmord
I samarbeid med RVTS Vest arrangerer vi Forebyggingsforum med tema Barn og unges bruk av sosiale media. #selvmord.

Påmelding og mer informasjon kommer. 


01. juni: Konferanse om barns levekår
Barns oppvekstvilkår har stor betydning for deres helse og utvikling. Årets RKBU-konferanse vil tematisere hvordan sosiale forskjeller preger barns hverdagsliv, og presentere tilbud og tjenester som kan være hensiktsmessige for barn som vokser opp under vanskelig levekår.  

Dato: 1. juni 2017
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Påmelding: informasjon kommer, hold av datoen! 
Deltakeravgift: 500 kr., inkl. lunsj


Program: 

Sosial ulikhet i barns psykisk helse v/Tormod Bøe, RKBU Vest

Barns levekår v/Mona Sandbæk, Høyskolen i Oslo og Akershus

Barnehagen som forebyggende arena v/Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret

Helhetlig innsats mot barn i lavinntektsfamilier v/Tone Fløtten, FAFO

Hvordan kan barnevernet håndtere sosial ulikhet? v/Bente Heggem Kojan, NTNU og Øivin Christiansen, RKBU Vest

Mobbing i barnehagen v/Mona Elin Solberg og Anita Skogstrand, RKBU Vest

Hjemmebesøk som intervensjon til sårbare familier v/Kristin Lund og Tine Gammelgaard Aaserud, RBUP Øst og Sør

Levekårsarbeid i regi av kommune og frivillige organisasjoner

Illustrasjonsbilde: Colourbox

 

cp: 2017-02-20 05:18:04