Barne- og ungekongressen 2017

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 02.05.17 - 02.06.17, 0900 - 1600

Om arrangementet

Barne- og ungekongressen 2017

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen, 29. mai - 02. juni 2017

Sett av datoene!

29. mai: DUÅ-møter
30. mai: Nasjonal DUÅ fagdag
 

31. mai: 
Veiledning DUÅ
Forebyggingsforum - Barn og unges bruk av sosiale medier #selvmord

01. juni: RKBU konferansen - Barns levekår

 

Illustrasjonsbilde: Colourbox

 

cp: 2017-01-22 12:17:58