International Music Research Summer School 2017

Seminar av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking fra: 13.06.17 - 16.06.17, 1100 - 1500

Om arrangementet

The International Music Research Summer School, er et samarbeid mellom Grieg Research School, Musikkhøgskolen og Universitet i Oslo. Tema:  Music 2020: Interdisciplinarity, Innovation, Impact.

Se seminarets vevsider for mer informasjon

Viktige datoer:

  • Registering åpner: 1. mars 2017
  • Registrering stenger: 2. mai 2017
  • Deadline for innsending av Abstracts: 3. april 2017
cp: 2017-04-30 12:17:29