Fokusgrupper som forskningsmetode

Seminar av: Uni Research Helse fra: 28.03.17 - 28.03.17, 1000 - 1400

Om arrangementet

I fokusgrupper møtes mennesker til samhandling og diskusjon omkring et tema som forskeren ønsker å utvikle kunnskap om. Fokusgruppemetodikk synliggjør merverdien av å samle mennesker i grupper for å utveksle erfaringer, ved at felles innspill bekrefter betydningen av fellesskap og ulikhet.

Kirsti Malterud, seniorforsker ved Uni helse og professor i allmennmedisin ved UiB, har med sin kjente innføringsbok om kvalitative metoder i medisin og helsefag bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent innen medisin og helsefag. Gruppeintervjuer med fokusgruppemetodikk er en kvalitativ forskningsstrategi som får stadig større utbredelse. Malterud har omfattende erfaring med fokusgruppestudier, og hun har også skrevet metodebok om dette (2012).

Gjennom egne prosjekter har Malterud lært mye om betingelser for å skape troverdige historier som på en eller annen måte kan utgjøre en forskjell. Disse erfaringene deler hun gjerne, både for å bistå andre som vil følge etter, og for å bidra til kritiske diskusjoner om ulike valg og posisjoner i forskningsprosessen og konsekvenser av dette når det gjelder vitenskapelighet og kunnskapsutvikling.

Uni helse inviterer til åpent dagsseminar om fokusgrupper som forskningsmetode. Det blir innlegg av Kirsti Malterud og tid til spørsmål og diskusjon. Seminaret er beregnet på forskere med interesse for feltet.

Tirsdag 28/3 2016 kl. 10-14.
Sted: Undervisningsrom 2, Nygårdsgaten 114, Bergen

Program:

1000 – 1015     Velkommen, introduksjon
1015 – 1100     Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?
1115 – 1200     N = ? i fokusgrupper
1200 - 1245     Lunsj
1245 – 1330     Samhandlingsflyt i gruppeintervjuet – utfordringer for moderator
1330 – 1400     Avsluttende kommentarer og diskusjon

Maksimum 20 deltakere. Seminaret gjennomføres ikke med færre enn 8 deltakere.
Påmeldingsfrist: 23.mars

Påmelding

Kontakt

cp: 2017-03-25 08:16:03