Opplæring i ASQ-SE, Bergen

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 23.05.17 - 23.05.17, 1000 - 1400

Om arrangementet

Ages and stages Questionnaire Social Emotional er et foreldreutfylt skjema for kartlegging og en strukturert samtale om barnets emosjonelle og sosiale kompetanse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Kursinnhold: ASQ-SE er tilpasset barn i alderen 6 mnd. til 5 år og er utviklet som et supplement til ASQ. Det kan også brukes separat fra ASQ. Verktøyet kan brukes som et utgangspunkt for en samtale omkring barnets trivsel og utvikling, og det kan identifisere barn som kan ha bruk for ekstra utviklingsstøtte eller bli henvist til andre hjelpeinstanser.

Opplæringen gir en grundig innføring i administrasjon av spørreskjemaet, skåring av svarene og tolkning av resultatene. Opplæringen er praksisnær og er beregnet for fagansatte som jobber med barn. Det forutsettes kjennskap til barns utvikling.

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn under skolealder. Barnehager, helsestasjoner, barneverntjenester og andre tjenester.

Tid: 23. mai kl. 10 – 14

Sted: RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Kurset er gratis. Lunsj er ikke inkludert.

Foreleser: Rakel Aasheim Greve

Påmeldingsfrist: 9. mai

MELD DEG PÅ

Kontakt

cp: 2017-05-24 23:17:55