Barns levekår

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 01.06.17 - 01.06.17, 0900 - 1600

Om arrangementet

01. juni: Konferanse om barns levekår

Barns oppvekstvilkår har stor betydning for deres helse og utvikling. Årets RKBU-konferanse vil tematisere hvordan sosiale forskjeller preger barns hverdagsliv, og presentere tilbud og tjenester som kan være hensiktsmessige for barn som vokser opp under vanskelig levekår.  

Dato: 1. juni 2017
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Deltakeravgift: 500 kr., inkl. lunsj

Meld deg på her innen 18. mai
 

Program: 

Sosial ulikhet i barns psykisk helse v/Tormod Bøe, RKBU Vest

Barns levekår v/Mona Sandbæk, Høyskolen i Oslo og Akershus

Barnehagen som forebyggende arena v/Henrik Daae Zachrisson, NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidligere Atferdssenteret)

Helhetlig innsats mot barn i lavinntektsfamilier v/Tone Fløtten, FAFO

Hvordan kan barnevernet håndtere sosial ulikhet? v/Bente Heggem Kojan, NTNU og Øivin Christiansen, RKBU Vest

Mobbing i barnehagen v/Mona Elin Solberg og Anita Skogstrand, RKBU Vest

Hjemmebesøk som intervensjon til sårbare familier v/Kristin Lund og Tine Gammelgaard Aaserud, RBUP Øst og Sør

Levekårsarbeid i regi av kommune og frivillige organisasjoner

 

Kontakt

cp: 2017-05-01 02:15:32