Etterutdanning i musikkterapi

Kurs av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 06.04.17 - 07.04.17, 0930 - 1600

Om arrangementet

Temaer for dette etterutdanningskurset vil være relasjonsarbeid med barn og unge innenfor psykisk helsevern, utfordringer ved samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, og oppfølgingstilbud og traumeforståelse.

Dette er en god plass for å møte og skape nettverk mellom musikkterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe i feltene psykisk helsevern/rusomsorg.

Tid: 6. - 7. april 2017

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114 (høyblokken), Bergen

Kurset er gratis, lunsj er ikke inkludert. 

Påmeldingsfrist: 20. mars

Til informasjon: Vi har gått bort fra å kalle etterutdanningene del 1 og del 2. I stedet vil det holdes ulike etterutdanningskurs med forskjellig fokus. Dette kurset er et slags basiskurs med noe mer generell inføring i temaene på lik linje med tidligere "del 1". De som ikke har tatt del 1 tidligere kan ta dette kurset. Det er imidlertid også åpent for alle andre musikkterapeuter som finner temaene interessante.

MELD DEG PÅ

Foredragsholdere: 

Unni Tanum Johns (musikkterapeut, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og førstelektor ved UiO) skal forelese om sitt arbeid med barn og unge gjennom mange år. Hun jobber for tiden med en doktorgrad ved universitetet i Aalborg med tema: "The music in the interplay- Dynamic forms of vitality and affect regulation in child psychotherapy".

Lars Lien (lege, PhD, professor, leder). Han tok i 2003 doktorgrad med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom. Nå jobber han som professor ved Høgskolen i Hedmark og i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Han kommer til oss for å snakke om dette temaet.

Lars Tuastad (musikkterapeut og førsteamanuensis) skal snakke om temaet oppfølging, med utgangspunkt i hans arbeid med MOT82 i Bergen. Han har muligens også med seg en brukerrepresentant.

Signe Hjelen Stige (førsteamanuensis ved UiB, PhD) arbeider til daglig ved institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Hovedvekten av forskningen hennes har vært innenfor traumefeltet og innenfor kvalitativ psykoterapiforskning. og hun disputerte i 2013 med doktoravhandlingen om “Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma Clients". Hun kommer til oss for å gi en innføring i traumefeltet.

Kontakt

cp: 2017-03-25 08:15:37