Opplæring i The Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 14.06.17 - 14.06.17, 0900 - 1600

Om arrangementet

Det er viktig å lære seg å kjenne igjen tegn på tilbaketrekningsatferd hos spedbarn. Sosial tilbaketrekning kan være tegn på blant annet mistrivsel, stress, organisk sykdom, relasjonsproblemer eller omsorgssvikt.

ADBB skalaen er utviklet for å vurdere vedvarende tilbaketrekningsatferd hos spedbarn mellom 2 og 24 måneder, og gir dermed mulighet for å identifisere bekymringsfull utvikling på et tidlig stadie. ADBB evaluerer sosial atferd som er lett observerbar under korte undersøkelser (10-15 min) og passer spesielt godt til bruk i helsestasjons- og legeundersøkelser.

Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng.

Opplæring i ADBB skalaen går over to hele dager og følges opp med en erfaringsdag. Kurspakken kan bestilles av en tjeneste, eller flere tjenester som vanligvis samarbeider om de minste barna og deres familier.

Kursavgift: Gratis.

Tjenestene som bestiller opplæringen ordner selv undervisningslokale, og betaler reise og overnatting/kost for den som står for opplæringen

Ta kontakt med Hanne Cecilie Braarud for en videre avtale: hanne.braarud@uni.no

Kontakt

cp: 2017-05-01 02:16:17