Raising Cooperative Kids - PMTO

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 09.05.17 - 09.05.17, 0900 - 1530

Om arrangementet

RKBU Vest arrangerer i samarbeid med Institutt for klinisk psykologi, UiB og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU; Tidligere Atferdssenteret): 

Raising Cooperative Kids - PMTO - From US to Norway and then worldwide expansion. What's to come?

Dato: 9. mai 2017

Kl: 09 - 12 (forelesing) og 13-15:30 (arbeidsseminar)

Sted: Christiesgate 12, 1. etg., Bergen

Seminaret er på engelsk

MELD DEG PÅ HER innen 1. april

Dr. Marion Forgatch besøker Bergen 9. mai 2017. I den forbindelse inviteres interesserte til en åpen forelesning fra 9:00 til 12:00 og et arbeidsseminar fra 13:00 til 15:30. Det vil være mulig å delta på hvert delarrangement for seg eller begge samlet. Seminaret er på engelsk. Deltakelse er gratis, men inkluderer ikke lunsj.

Dr. Forgatch er en av grunnleggerne av Parent Management Training – Oregon (PMTO). Hun var ansvarlig for opplæringen av den første generasjonen av PMTO-terapeutene i Norge og i den forbindelse for den første implementeringen av PMTO utenfor forskningsmiljøet ved Oregon Social Learning Center. Etter dette er PMTO implementert i flere europeiske land og flere stater i USA. Prinsippene som ligger til grunn for PMTO er også tatt i bruk i andre mer forebyggende intervensjoner. I Norge er PMTO implementert i over 100 kommuner, i Bufetat og psykisk helsevern for barn og unge.  PMTO er et av 15 programmer som ut fra en gjennomgang av over 1400 programmet er valgt ut som et Blueprint Model Program i USA.

I samarbeid med sin nylig avdøde ektemann, Jerry Patterson, har Forgatch sin kliniske bakgrunn og store vitenskapelige produksjon vært helt avgjørende for utviklingen av både teori og foreldreveiledningsmodeller for å hjelpe barn med atferdsvansker.

I 2014 oppsummerte Forhand et. al. det slik: 

PMT-O was the first systematically investigated parenting program, has had a team of clinical researchers focused on examining the program and its derivatives for four decades, and has been based on a clearly delineated theoretical model. All of these factors likely contribute to our identification of PMT-O as the program with the most support for parenting as a mediator.

For Forgatch, som for Patterson, har den største drivkraften hele tiden vært å hjelpe barn med alvorlige atferdsproblemer. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at Petterson, de siste to årene av sitt liv, i samarbeid med Forgatch og journalisten Tim Friend , prioriterte å skrive en praktisk, «common sense» bok for foreldre: «Raising Cooperative Kids: Proven Practices for a Connected, Happy Family». Boken blir utgitt i mai 2017 og Forgatch vil på arbeidsseminaret bl.a. presentere ulike utfordringer og muligheter ved slike foreldreveiledningsbøker i dagens kontekst.

For mer informasjon om Marion Forgatch og PMTO se: http://www.isii.net og http://www.blueprintsprograms.com.

PROGRAM:

Forelesning (auditorium BC 129)
Kl. 09.00-09.20: Åpning v/seniorforsker Reidar Jakobsen, RKBU Vest og universitetslektor Roar Solholm, Institutt for klinisk psykologi, UiB.

Kl. 09.20-09.40: PMTO i Norge gjennom 18 år. Hva har vi oppnådd og hvor går vi nå? Fagdirektør Elisabeth Askeland ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Kl. 09.40-10.30: Historien om PMTO- fra Oregon til verdensomspennende ekspansjon - nye målgrupper og ny teknologi. Dr. Marion Forgatch

Kl. 10.30-10.45: Pause med frukt og kaffe

Kl. 10.45-12.00:  Det samarbeidende barnet: Nye forskningsresultaters betydning for teori og praksis – ny praksis sin betydning for forskning og teori.  Dr. Marion Forgatch

Kl. 12.00-13.00: Lunsj

Arbeidsseminar (rom BC 110)

Kl. 13.00-13.10:  Hva har vi lyktes med i region vest og hvor går veien videre for å hjelpe enda flere barn i våre TIBIR-kommuner? Ved Regionkoordinator Jorid Bjørkås

Kl. 13.10-14.00: Voss og Bergen kommune presenterer erfaringer med TIBIR-intervensjoner innen flere kommunale hjelpetjenester. Presentasjon av og erfaringer med PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat.

Kl. 14.00-14.15: Pause med kaffe

Kl. 14.15-15.30: Utvekslingsseminar om erfaringer fra PMTO arbeid i vanskeligstilte familier med eksempler fra innvandrere, stefamilier og aleneforeldre. Dr. Marion Forgatch

Kl. 15.30: Avslutning ved Reidar Jakobsen

Kontakt

cp: 2017-05-01 02:16:17