Rokkanfrokost med boklansering

Seminar av: Uni Research Rokkansenteret fra: 04.05.17 - 04.05.17, 0900 - 1030

Om arrangementet

Hør forfatterne presentere litt av innholdet i boken "Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse".

Begrepet «tjenestedemokrati» antyder at innbyggerne kan påvirke politikken ikke bare på inntakssiden, gjennom for eksempel valg og politiske partier. De har også muligheter til å øve innflytelse på politikkens utfallsside, det vil si over innholdet i velferdsstatens tjenester.

Hvordan man opplever å bli møtt som bruker av velferdstjenester henger sammen med hvordan man forstår sin rolle som borger i et demokratisk samfunn: Opplever man medbestemmelse? Hvilke rettigheter har man, og hvordan blir disse ivaretatt? Hvordan former store samfunnssystemer som velferdsstaten den enkeltes hverdag?

Bokas første del tar for seg ulike sider ved innbyggernes forhold til velferdsstaten, mens andre del fokuserer på hvilke konsekvenser synspunkter på tjenestene fra henholdsvis brukere og mediene har for politisk tillit og de enkelte velferdsinstitusjonene. Tema er blant annet tilfredshet med velferdstjenestene, medienes betydning og de sosiale medienes rolle i samfunnsdebatten om velferdstjenester og velferdspolitikk, innbyggerinnflytelse og omdømmehåndtering. 

Møterom, Periferien, Uni Research Rokkansenteret.

Program:

Møteleder: Tord Skogedal Lindén
1.      Om tjenestedemokratiet?  
Innledning ved Jacob Aars og Dag Arne Christensen
2.      Hvem klager på velferdstjenestene? 
Professor Hans-Tore Hansen, Sosiologisk institutt. 
3.      Sosiale medier, brukere og velferdstjenestene 
Førsteamanuensis Brita Ytre,  Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kommentator: Kommer
Ca. 10 min per innlegg.

Det settes av tid til en åpen diskusjon.  

Lenke til påmelding.

 

cp: 2017-04-23 11:17:23