POLYFON-konferansen

Konferanse av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking fra: 21.11.17 - 21.11.17, 1000 - 1600

Om arrangementet

POLYFON-konferansen er eit årleg arrangement. Konferansen skal synleggjere kunnskap om og erfaringar med musikkterapi og slik bidra til at initiativ vert tatt for at brukarar skal få tilgang til musikkterapi i den grad retningslinjer, kunnskapsgrunnlaget og brukarerfaringar tilseier det.

Stad: Studentsenteret i Bergen, i auditoriet Egget og i dei kringliggjande seminarromma.

Tid: Tysdag 21. november, kl. 10-16

Les mer om årets POLYFON-konferanse.

Kontakt

cp: 2017-05-01 02:17:25