POLYFON-konferansen

Konferanse av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 21.11.17 - 21.11.17, 1000 - 1600

Om arrangementet

POLYFON-konferansen er eit årleg arrangement. Konferansen skal synleggjere kunnskap om og erfaringar med musikkterapi og slik bidra til at initiativ vert tatt for at brukarar skal få tilgang til musikkterapi i den grad retningslinjer, kunnskapsgrunnlaget og brukarerfaringar tilseier det.

Stad: Studentsenteret i Bergen, i auditoriet Egget.

Tid: Tysdag 21. november 2017, kl. 10-16

For Call for abstracts, påmelding og anna informasjon sjå konferansens nettsider.

Kontakt

cp: 2017-10-17 09:17:30