Oppfølgingskurs overgrepsmottak

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 07.11.17 - 08.11.17, 0900 - 1700

Om arrangementet

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Tid: Tirsdag 7. og onsdag 8. november 2017
Antall deltakere: 80

Kursinnhold: Kurset vil gi en videreføring og fordypning i fagfeltet vold og seksuelle overgrep for helsepersonell ved overgrepsmottak. Kurset vil i hovedsak ha fokus på mottakssamtalen, legeerklæringen, oppfølging, helsepersonells rolle i retten, bistandsadvokatens rolle, helsepersonells varslingsplikt og avvergeplikt, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og flerkulturelle forhold.

Godkjenninger:
Kurset er søkt godkjent som:
-Allmennmedisin: 15 valgfrie poeng til videre- og etterutdanning
-Patologi: 15 timer til den valgfrie delen av kurskravet for leger i spesialisering
-Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
-Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning
-Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Norsk sykepleierforbund:  -15 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesial- sykepleie.

Nklm dekker logi og to dagpakker, men reise må overgrepsmottakene dekke selv. Nklm tar seg av reservasjon av hotellrom på kurshotellet fra tirsdag 7. til onsdag 8. november. Dersom du har behov for ekstra overnatting grunnet lang reisevei, må dette bestilles/betales av kursdeltaker selv. Telefonnr. til hotellet er: 23 29 35 53.

Foreløpig program
Påmelding

Påmeldingsfrist er 22. september

 

cp: 2017-09-26 21:15:26