Dagssseminar om kvalitativ metasyntese

Seminar av: Uni Research Helse / Allmennmedisinsk forskningsenhet fra: 15.08.17 - 15.08.17, 1000 - 1500

Om arrangementet


Meld deg på dagsseminar om kvalitativ metasyntese

Påmeldingsfrist: 23/6-2017

Tid: 15/8-2017 kl. 10-15
Sted: Auditorium 1, Uni Research Helse, Nygårdsporten, Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen. 

Systematiske oversikter er en metodikk for kunnskapsgjennomgang som er utviklet innen EBM-tradisjonen. Kvalitativ metasyntese er en egen form for systematisk oversikt med gjenbruk og syntese av kvalitative primærstudier. 

Kirsti Malterud er seniorforsker ved Uni Research Helse og professor i allmennmedisin ved UiB.  I august 2017 gir hun ut boken Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag på Universitetsforlaget. I boken presenteres prinsipper og fremgangsmåter som er spesifikke for metasyntese som kvalitativ forskningsmetode. 

Med klassikeren Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag har Malterud tidligere bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent. 

Uni Research Helse og Nasjonal forskerskole for allmennmedisin inviterer til lansering av den nye boken med åpent dagsseminar i Bergen. Det blir forelesninger ved Kirsti Malterud om litteratursøk, analyse og syntese, vitenskapsteoretiske utfordringer samt spørsmål og diskusjon. Det serveres enkel lunsj.

Kommer du fra Flesland eller sentrum, kan du ta Bybanen til stoppestedet Nygård rett ved Nygårdsporten. Nærmeste parkeringshus er Bygarasjen.

Program

1000-1015
Velkommen (Sabine Ruths, forskningsleder Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse)
Mangfold i helseforskning – et nytt bidrag (forskningsdirektør Ingvild Eide Graff, Uni Research Helse)
En bok blir til (forlagsredaktør Mariann Bakken, Universitetsforlaget)

1015-1115
Metasyntese som metode for gjenbruk og syntese av kvalitative studier (forsker 1 Kirsti Malterud, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse)

1115-1130
Pause

1130-1230
Systematisk søk og gjennomgang av litteratur – fremgangsmåte og fallgruver (Kirsti Malterud)

1230-1315
Lunsj

1315-1415
Analyse og syntese – noen hovedtrekk (Kirsti Malterud)

1415-1430
 Pause

1430-1450
Muligheter og utfordringer med kvalitativ metasyntese (Kirsti Malterud)

1450-1500
Avsluttende kommentarer (professor Elin Olaug Rosvold, Nasjonal forskerskole for allmennmedisin)

Kontakt

cp: 2017-07-24 18:15:59