Marte Meo veiledning

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 27.09.17 - 21.02.18, 0900 - 1530

Om arrangementet

Kurs i Manualbasert Marte Meo veiledning (VIPI 0-2 og VIPI 2-8) og bruk av tilpasset semistrukturert intervju

RKBU Vest tilbyr nå i samarbeid med RBUP Øst og Sør to-dagers opplæring i siste revisjon av Marte Meo Manual( VIPI 0-2 og VIPI 2-8).  Siste revisjon av manualen inkluderer barn opp til 8 år.
Dette kan tas som selvstendig kurs.

Parallelt med opplæring i manualen tilbyr vi også opplæring i et semistrukturert intervju;  som kan gjennomføres før oppstart av arbeidet i familien.
Dette kan tas som selvstendig kurs.

Manualen er utvidet med basis i de mest sentrale elementene i Marte Meo metoden, nyere utviklingspsykologi og kunnskap fra behandlingsforskning.

Manualenene kan brukes i familier der barnet er fra 0 til 8 år, hvor familien er i risiko for å utvikle samspills- og kommunikasjonsvansker, eller i familier hvor vanskene er etablert.

Hensikten med intervensjonen er å øke foreldrenes sensitivitet og oppmerksomhet på barnets signaliserte behov på en slik måte at de kan gi sitt barn nødvendig utviklingsstøtte i hverdagssituasjoner.

Målgruppe: Etablerte Marte Meo terapeuter, supervisorer og terapeuter i opplæring.

Datoer:

27.september innføring i manual for Marte Meo
28. september: innføring i semistrukturert intervju

20.februar: Erfaringer og godkjenninger i manualbruk
21.februar: Erfaringer med bruk av intervju

Tidspunkt: Kl. 9 – 15.30 alle dager

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114

Foreleser: Psykologspesialist Ragnhild Onsøien – epost: ragnhild.onsoien@ntnu.no

Pris: Kr. 2000,- pr deltaker (inkludert sertifisering)

Kurskoordinator: Rakel Greve, epost rakel.greve@uni.no

Vi ber om at de som tar den utvidede manualen i bruk deltar i en prosess over 2 år med å samle erfaringer med manualen, slik at den kan forbedres ytterligere. Erfaringer og forslag til forbedringer kan sendes på mail til Ragnhild Onsøien: ragnhild.onsoien@ntnu.no. Manualen kan ikke kopieres eller distribueres til andre i denne perioden.

Kort om bakgrunn for utvidelsen av manual
Det er RBUP Øst og Sør som er utviklere av manual og intervju. VIPI 0-2 år ble startet i Norge i forbindelse med et stort forskningsprosjekt, som nå er avsluttet. http://www.capmh.com/content/9/1/3

Utvidelse til manual 2-8 år er gjort i forbindelse med oppstart av nytt forskningsprosjekt.

MELD DEG PÅ

Kontakt

cp: 2017-07-24 18:16:39