Samarbeid - ein føresetnad for å lukkast

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 31.10.17 - 01.11.17, 0900 - 1500

Om arrangementet

Samarbeid - ein føresetnad for å lukkast

Fylkesmannen i Hordaland arrangerar i samarbeid med RKBU Vest konferanse der hovudtema er barns medverknad og bruk av tvang mot barn. 

Dato: 31. oktober 2017 - 1. november 2017

Stad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

Ansvarleg: Fylkesmannen i Hordaland og Uni Research, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)

Målgruppe: Leiarar på ulike nivå i barnevernstenestene, barnevernsinstitusjonar, Bufetat, BUP og psykisk helseteneste

Påmeldingsfrist: 13.10.2017 12:00:00

PROGRAM

LENKE TIL PÅMELDING

cp: 2017-10-19 09:17:44