NBO opplæring Bergen 2018

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 21.02.18 - 28.08.18, 0830 - 1500

Om arrangementet

NBO opplæring i Bergen 2018 - Newborn Behavioral Observation 

RKBU Vest arrangerer i samarbeid med RBUP Øst og sør opplæring i NBO (Newborn Behavioral Observation).

Du lærer om

  • Hva er Newborn Behavioral Observation (NBO)?
  • NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.
  • Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg".
  • Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

Målgruppe:
Ansatte i direkte arbeid med nyfødte og foreldre ved spedbarnsteam, helsestasjoner og nyfødtavdelinger.

Kursholdere:
Nasjonal NBO koordinator/NBO trener Unni Tranaas Vannebo, Spedbarnsnettverket /RBUP og NBO trener Rakel Greve, Bergen

Dato:
Opplæringsdager  21. - 22. februar 2018
Veiledningsdager: 11. april, 23. mai og 4. september 2018
Kl. 08:30 - 15 alle dager

Sted
RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114

Pris: 8500,- per deltaker (inkl. kursmateriell), ikke inkl. lunsj

Påmelding gjennom RBUP Øst og sør sin nettside

MELD DEG PÅ

Kontakt