Kurs i bruk av ORS/SRS (KOR/PCOMS)

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 02.11.17 - 03.11.17, 1000 - 1600

Om arrangementet

Kurs i bruk av feedback-verktøyene ORS/SRS (KOR/PCOMS)

The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS), og feedback-verktøyene ORS/SRS er et system som gir behandleren systematisk tilbakemelding på klientens vurdering av endring og på klientens vurdering av behandlingsalliansen (se http://www.pcoms.com/about-us). Bruk av ORS/SRS skalaene er også kjent under betegnelsen Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Det er en arbeidsform som kan brukes på tvers av teoretisk forståelse og behandlingsmetode. Ved å legge avgjørende vekt på klientens vurdering av behandlingsforløpet inviterer en klienten til aktiv medvirkning og formidler en tro på klientens forståelse og ressurser. Forskning viser at systematisk innhenting av klientenes evaluering av bedringsprosess og den terapeutiske alliansen, kan gi bedre behandling med bruk av færre ressurser.

Arbeidsformen passer i psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom, familievern, barnevern, rusvern, kommunale helse- og sosialtjenester, pedagogiske rådgivningstjenester, hos fastleger og i andre sammenhenger der profesjonelle eller frivillige arbeider systematisk med endring for hjelpsøkende klienter.

ORS/SRS skalaene , som er det mest utbredte feedback systemet innen behandlingsfeltet i Norge er godkjent i USA av som en evidensbasert arbeidsform (NREPP, SAMHSA`s National Registry of Evidence-based Programs and Practices http://legacy.nreppadmin.net/ViewIntervention.aspx?id=249).   PCOMS kan brukes i arbeid med ulike former for lidelser og problemer. Arbeidsformen egner seg også i sammenhenger der klienter er pålagt endringsarbeid (ufrivillige klienter).  Det er utviklet tilbakemeldingsskalaer for voksne, egne skalaer for barn ned til 6 år og også skalaer som gir mulighet for tilbakemelding fra mindre barn.

Når:
2. - 3. november 2017 (2. nov: kl 10-17, 3. nov: kl: 9-16)

Hvor:
RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114, 1. etg. 

Forelesere
Ingeborg Huglen: psykolog/spesialist i familiepsykologi
Jan Stokkebekk: familieterapeut og stipendiat i familieterapi

Opplæringens omfang og organisering: 
- 2 dagers innføringsseminar
- 3 x 3 timers veiledning (nov. 2017-mai 2018)
- Klinisk praksis: Opplæringen forutsetter at deltakerne er i arbeid med klienter under opplæringstiden

Opplæringen koster 3000 kroner DERSOM ikke deltakerne har kvalifiserte KOR-veiledere lokalt. 
Se ellers studieplanen nedenfor. 

MELD DEG PÅ

STUDIEPLAN 2017

Kontakt

cp: 2017-09-24 10:17:06