Norsk frivillighet – utviklingstrender og samfunns

Seminar av: Uni Research Rokkansenteret fra: 08.11.17 - 08.11.17, 1000 - 1500

Om arrangementet

Fem år med frivillighetsforskning skal oppsummeres når Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til avslutningskonferanse 8. november.

På konferansen spør vi:

  • Øker ulikheten når det gjelder deltagelse, og er ulikheten større i Norge enn ellers i Norden?
  • Hvordan bruker norske frivillige organisasjoner sosiale medier – og utgjør sosiale medier en forskjell når det gjelder folks samfunnsengasjement?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer?
  • Hvordan har finansiering og rammevilkår endret seg for frivillige og ideelle organisasjoner, og hva er konsekvensene av disse endringene?

Program og påmelding

Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Henry Dunant-salen, Oslo.

cp: 2017-10-19 09:17:39