Klinisk emnekurs i legevaktmedisin

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 17.10.17 - 18.10.17, 0800 - 1600

Om arrangementet

Harald Sundby og Jesper Blinkenberg holder emnekurs i klinisk legevaktmedisin under Nidaroskongressen, tirsdag 17. og onsdag 18. oktober 2017.

Kurset er ment for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten og blir godkjent som et 15 studiepoengs emnekurs/klinisk emnekurs i videre-og etterutdanningen for allmennmedisin.

For å lese mer om kurset, programmet og påmeldingsinfo, gå til nettsiden:
http://sites.web123.no/nidarosfondet/Nidaroskongressen2017/akuttmedisinkurs1313.cfm

cp: 2017-10-19 09:18:12