Utviklingsstøttende dialoger og samtaler med barn

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 09.01.18 - 10.01.18, 1000 - 1600

Om arrangementet

Utviklingsstøttende dialoger og samtaler med barn i de mange kontekster - Stavanger

KURSET ER FULLTEGNET

MELD DEG PÅ VENTELISTE

RKBU Vest arrangerer i samarbeid med Stavanger kommune et to-dagers kurs i utviklingsstøttende dialoger og samtaler med barn.

Barn er sosiale bidragsytere som søker og trenger et trygt fellesskap for egen utvikling og for være til støtte til for andre.Som fagfolk arbeider vi med barn ut fra mange oppgaver og roller, og vi gjør våre erfaringer. Men hvordan møte barna best - ansikt til ansikt? Når, sammen med hvem, hva forteller vi dem og hva vil vi at de skal fortelle oss?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Psykologspesialist Haldor Øvreeide vil vise og dele sine tanker om måter vi kan samtale med barn og deres viktige voksne ut fra barnas egenskaper og behov. Hvordan kan vi ut fra våre ulike roller samtale og samhandle med barn på slik at det ivaretar deres integritet som deltakere i sitt eget liv. Hvordan dekke deres behov for informasjon, samtidig som barnet får uttrykke seg og slik bli bedre forstått av oss, og ikke minst av de viktige voksne som skal ivareta barnets daglige utviklingsstøtte? Hvordan kan vi utfordre de viktige voksne i deres ansvar for barnet, når barnet trenger bedre eller annen støtte en det barnet får?

På kursdagen vil vi arbeide både med teori om barns psykologiske og sosiale utvikling og hvordan utviklingsfremmende livsfortellinger dannes og deles med viktige andre. Haldor vil bruke videoanalyse for å eksemplifisere fenomener og metodiske poeng. Kursdagene vil ellers ha workshop-preg hvor deltakerne inviteres til å bringe inn egne spørsmål og utfordringer fra praksis og de rammene vi arbeider innenfor. Og deltakerne vil bli aktivert til å kombinere Haldors informasjon med egne erfaringer gjennom enkle øvelser underveis.

Målgruppe
Kurset passer for ansatte i barnevernet, arbeid innen familievern, psykisk helsevern for barn og ungdom, lavterskeltilbud på kommunenivå, familiesentre og lignende. Det er ingen forutsetning, men deltakere må gjerne ha ulike former for spesialistkompetanse eller trening i metoder som Marte Meo, Circle of Security eller lignende. Slik sett vil kurset ha «Master Class»-preg hvor deltakernes egne erfaringer og refleksjoner skal ha plass.

Foreleser:
Haldor Øvreeide, psykologspesialist, driver Institutt for Familie og Relasjonsutvikling, Os ved Bergen. Med utgangspunkt i egen klinisk praksis og veiledning har han over mange år arbeidet med å utvikle metodiske fremgangsmåter for å engasjere foreldre til bedre å forstå og støtte barns utvikling når det er etablert bekymring. Den triangulerte samtalen med barn og foreldre om de livstema som måtte være vanskelige, er et viktig metodisk bidrag.

Tid: 9. januar 2018 kl 10 – 16
       10. januar 9 - 15

Sted:
Barneverntjenesten i Stavanger, Tiltaksavdelingen, Håkon VII`s gt 8, 4. etasje (Næringslivets Hus)

Lunsj:
OM du ønsker kaffe/te/lunsj begge dager koster dette 600 kroner. Dette betales enten kontant til tiltaksavdelingen ved oppmøte eller på Vipps. Vi må på forhånd vite hvem som ønsker lunsj, dette krysser du av i påmeldingsskjemaet. Om du ikke ønsker forpleining kan du ta med mat og drikke selv.

Påmeldingsfrist: 18. desember 2017

 

Kontakt

cp: 2017-12-12 18:16:53