Complex trauma in young Children and their Family

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 10.01.18 - 10.01.18, 0900 - 1600

Om arrangementet

Complex trauma in young children and their family

"Children aged birth to five are highly vulnerable to exposure to interpersonal traumas, and trauma exposure at an early age can have long-term consequences for development. This presentation begins by providing foundational knowledge for practitioners working with families with children aged 0 to 6 who have experienced trauma using an integrative framework that shares core trauma concepts that are central to developing trauma-informed systems".

Flere norske studier viser at mødre og barn er de mest voldsutsatte i vårt samfunn, og da enten mor alene eller mor og barn sammen (Flåm & Handegard, 2015, Thoresen and Hjemdal, 2014.) Barn som opplever vold, enten direkte mot seg selv eller som vitner, får ofte sammensatte vansker.

Forskning viser at hjelpetjenester, som spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og familievernet har vanskeligheter med å identifisere at vold skjer mot barn og unge, i tillegg inkluderes familien sjelden i behandlende nettverk. Behandlingstilbudet rettes som oftest kun mot foreldrene eller barnet. Barn under 4 år mottar så godt som aldri behandling i familievernet.

De seneste årene har flere norske deltakerne gjennomgått opplæring i et evidens- og manualbasert terapiprogram som retter seg mot behandling i disse familiene som har barn (0-6 år) hvor barnet har vært utsatt for vold eller andre former for omsorgssvikt og opplever psykiske utfordringer.

CPP er en relasjonsbasert terapiform hvor barnet har en aktiv rolle i behandlingen. Det fokuseres på barnets emosjonelle erfaringer med omsorgsgiver. Metoden er basert på tilknytningsteori, traumeteori, psykodynamisk forståelse og kognitiv terapi. Målet er å legge til rette for, og fremme et psykologisk/følelsesmessig partnerskap mellom barn og omsorgsgiver.

CPP har fått stor innvirkning på hvordan man behandler voldsutsatte og traumatiserte førskolebarn i USA (Lieberman & Van Horn, 2004). Hittil har fire randomiserte kontrollerte studier i USA vist at CPP er assosiert med flere positive utfall for barn som har opplevd vold eller andre traumatiske hendelser i hjemmet.

MÅLGRUPPE: 
Fagpersoner i alle deler av hjelpeapparatet i 1., 2. og 3. linjen samt privatpraktiserende som kommer i kontakt med barn i alderen 0 til 6 år som har opplevd traumatiserende og belastende hendelser av ulike slag, - og særlig innenfor omsorgen. Barna kan for eksempel ha opplevd alvorlig ulykke, traumatiske dødsfall/tap, eksponering for familievold, mishandling og/eller overgrep.

Vi oppfordrer alle som møter barn og familier som har vært utsatt for vold og traumer til å bli med på denne dagen.

Forelesningen vil bli gitt på engelsk, og blir holdt av en av grunnleggerne av metoden, Chandra Ghosh Ippen, Ph D.. Hun er leder for formidlingen av Child Trauma Research Program ved University of California, San Francisco og ved Early Trauma Treatment Network. Hun har vært med på flere longitudinelle studier av effekten av CPP og er forfatter/medforfatter av flere artikler og av håndboken til behandlingsmetoden: Don`t hit my mommy”, sammen med Lieberman og van Horn.

Tid: 10. januar 2018

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114

MELD DEG PÅ

cp: 2017-12-12 18:17:49