Lederkonferansen for legevakt 2018

Konferanse av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 07.03.18 - 08.03.18, 1000 - 1600

Om arrangementet

Kjære legevaktkolleger!

 

Norsk legevaktforum og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har gleden av å invitere til Lederkonferansen for legevakt 2018 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo på Gardermoen 7. - 8. mars 2018.

Blant årets tema vil vi trekke frem håndtering av klagesaker, vold og trusler på legevakt, kvalitetsarbeid, tverrfaglig trening og ny veileder for legevakt. Det blir også selvsagt fokus på helseledelse og ansvar knyttet til ledelse av legevakt. Programmet finner du her: PROGRAM

Det offisielle programmet går over to dager med en overnatting, men det er mulig å bestille en ekstra overnatting og middag kvelden før konferansen.

Påmeldingsskjema finner du her: PÅMELDING

 

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Norsk legevaktforum og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

cp: 2018-01-16 08:16:09