Utkantkonferansen 2018

Konferanse av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 05.02.18 - 05.02.18, 0900 - 1530

Om arrangementet

Tema: Helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt i utkantkommunar.

Ein møteplass for fag, administrasjon, politisk leiing og næringsliv for kommunane i Nordhordland og Sogn og Fjordane.

Tid: 5.februar, kl.09.00 – 15.30
Stad: Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug
Påmeldingsfrist: 29. januar 2018

Konferansen er eit samarbeid mellom:
–       «Utkantlegane»  – eit legesamarbeid mellom Modalen og Masfjorden
–       Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI)
–       Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Programmet består av innleiingar av personar frå fag og politikk på lokalt, regionalt og nasjonalt plan og påfølgande diskusjonar.

Klikk her for program

Konferansen er søkt godkjent som 7 kurstimar for vidare- og etterutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

 

 

 

cp: 2018-01-16 08:17:57