Forskningsetiske utfordringer i kvalitative studie

Seminar av: Uni Research / Uni Research Helse / Allmennmedisinsk forskningsenhet fra: 06.03.18 - 06.03.18, 1000 - 1400

Om arrangementet

Tidspunkt: 6.3.2018, kl. 10-14
Sted: Uni Research Helse, Undervisningsrom 1, Nygårdsgaten 114, Bergen

Uni Research Helse inviterer til åpent dagsseminar om forskningsetiske utfordringer i kvalitative studier. Det blir innlegg av Kirsti Malterud og tid til spørsmål og diskusjon. Seminaret er beregnet på forskere med interesse for feltet.

I kvalitative studier gjelder samme krav til forskningsetikk som i all annen medisinsk og helsefaglig forskning. Helsinkideklarasjonens prinsipper om ikke-skade og informert samtykke ligger til grunn for Helseforskningsloven og andre regelverk og prosedyrer som forskeren må gjøre seg kjent med og følge. Samtidig reiser kvalitative forskningsmetoder noen spesielle utfordringer som gjelder forskerens rolle som deltaker og observatør i prosjektet og betydningen av dette for relasjoner til deltakere, bidragsytere og samarbeidspartnere.

Kirsti Malterud, seniorforsker ved Uni Research Helse og professor i allmennmedisin ved UiB, har med sin kjente innføringsbok om kvalitative metoder i medisin og helsefag bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent innen medisin og helsefag. Gjennom egne prosjekter har Malterud lært mye om betingelser for forsvarlige forskningsetiske strategier for å skape troverdige historier som kan utgjøre en forskjell.

Disse erfaringene deler hun gjerne, både for å bistå andre som vil følge etter, og for å bidra til kritiske diskusjoner om ulike valg og posisjoner i forskningsprosessen og konsekvenser av dette når det gjelder vitenskapelighet og kunnskapsutvikling.

Program:

1000 – 1015    Velkommen, introduksjon

1015 – 1100    Nærhet, dialog og tillit

1115 – 1200    Ny kunnskap – konsekvenser for de berørte

1200 - 1245    Lunsj

1245 – 1330    Praktisk personvernhåndtering - søknad og godkjenning

1330 – 1400    Avsluttende kommentarer og diskusjon

Løpende påmelding fram til 01.03.18. Maks. 20 deltagere.
Seminaret er gratis. Det serveres enkel lunsj.

Påmelding

 

Kontakt

cp: 2018-02-23 03:17:56