Spesialkurs i vold i nære relasjoner

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 24.05.18 - 25.05.18, 0900 - 1600

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har gleden av å tilby et nytt spesialkurs innen tema vold i nære relasjoner.

Vi vil fokusere på ny aktuell kunnskap så vel som økt handlingskompetanse.

Kurset holdes på Solstrand Hotel & Bad den 24. og 25. mai 2018.

Kurset er et tilbud til alle overgrepsmottak, men da kapasiteten er begrenset vil ansatte ved mottak som profilerer og tilbyr hjelp ved vold i nære relasjoner få førsteprioritet, og antall fra hvert enkelt mottak vil reguleres. Alle deltakere må ha gjennomført nettkurs https://kurs.uni.no/ om vold i nære relasjoner eller vold- og overgrepshåndtering før kurset.

Tidligere har tilsvarende kurs blitt godkjent som emnekurs for leger og som klinisk spesialitet i sykepleie. Dette vil vi søke om også i år.

Kurset, kost og losji dekkes av Nklm. Reisen til og fra og eventuell ekstra overnatting må dere betale selv som tidligere.

Program følger.
Sett av datoen!

cp: 2018-02-23 03:15:34