Barnet i familieterapi og relasjonell praksis

Seminar fra: 22.02.18 - 22.02.18, 0830 - 1530

Om arrangementet

Hvordan kan vi gjennom en dialogbasert terapeutisk praksis fokusere på barn, ungdom og familie?

•    Kreative tilnærminger i (familie)terapeutisk arbeid med barn
•    Utvikling og utvidelse av egen terapeutisk stil

Kursholder: Jim Wilson, systemisk psykoterapeut og familieterapeut (lis.) fra Wales/England

Målgruppe: ansatte som arbeider som familieterapeuter, familieveiledere og psykologer innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom, Bufetat, kommunalt barnevern, familievernkontorene, PPT og andre som arbeider i tverrfaglige og tverretatlige sammenhenger med barn med psykiske vansker


Tid: torsdag 22. februar, kl. 08.30 -15.30. NB: Med forbehold om nok påmeldte
Sted: RKBU Vest,  Nygårdsgaten 114, Bergen
Deltakeravgift: Ingen. Lunsj kan kjøpes i kantine (kun bankkort), eller nærliggende butikker
Godkjennelse: Det er søkt om godkjenning hos Norsk Psykologforening

Meld deg på her innen mandag 19. februar 2018

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Målet er å utforske muligheter for nyttige relasjoner med barn, unge og deres familier. Hovedvekten vil være på kooperative tilnærminger som legger vekt på en "seriøst lekende" orientering som understreker det kreative potensialet i hver deltaker. Dette inkluderer oppmerksomhet til utøveres kreative muligheter, samt å adressere de kontekstuelle kreftene som truer kreativitet og fantasi. 

Fokus på barnet i familieterapi og relasjonell praksis: en radikal systemisk tilnærming i kombinasjon med at du får mulighet for å utvide ditt repertoar i familiearbeid og familieterapi. Disse to sammenhengende temaene vil adressere muligheter og begrensninger i relasjon til arbeidet innenfor familieterapi, psykisk helsearbeid, barnevern, helsestasjon, skole og andre rammer for forandringsarbeid med barn, unge og familier.  

Om Jim Wilson
Wilson er en erfaren familieterapeut som har praktisert i over tretti år. Han har jobbet i frivillige og uavhengige sektorer, og har nylig jobbet som konsulentfamilieterapeut innen CAMHS-tjenesten i London. Han gir rådgivning, trening og veiledning til psykologer og psykisk helse- og sosialarbeidere i Storbritannia, Europa og Sør-Amerika. Wilson er tidligere direktør for Centre for Child Focused Practice ved Institute of Family Therapy (IFT) i London. De siste årene har han vært spesielt opptatt av utfordringene ved å jobbe i spenningsfeltet mellom kreative individuelle tilnærminger og prosedyrestyrte systemer. Han er kjent for sin kreativitet og humor og for sin engasjerende stil som fordragsholder. 

Wilson har utarbeidet metoder som spesielt tar sikte på å inkludere barn i behandlingen. Han har også skrevet bøker om tema. Hans siste bok «Creativity in Times of Constraint» (Karnac forlag) kom i november 2017.
 
Tidligere utgivelser:
«Child Focused Practice: En samarbeidssystemisk tilnærming» (Karnac, 1998)
«Practice of Practice: Enhancing repertoaret til terapi med barn og familier» (Karnac 2007)

Kontakt

cp: 2018-02-23 02:16:10