Lederseminar overgrepsmottak 2018

Seminar av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 16.10.18 - 17.10.18, 1130 - 1500

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer det årlige lederseminar for administrativ og medisinskfaglige ledere den 16. og 17. oktober 2018.

Sett av datoene!

cp: 2018-07-22 12:16:40