Klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 07.11.18 - 09.11.18, 1000 - 1500

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep. I samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken og Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital.

Tidspunkt:     7. – 9. november 2018
Sted:     7. november: MTA

                        Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 1. etasje         

              8. og 9. november: BS31
                        Bevegelsessenteret, 3 etasje
                        St Olavs hospital
                        Olav Kyrres gate 9
                        7489 Trondheim

Påmelding til: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Påmelding e-post: siza@norceresearch.no (Signe M. Zachariassen)
Påmeldingsfrist: 7. september 2018
Antall deltakere: 25
Deltakeravgift: 2200 (inkluderer lunsj og kaffe).

Program

Påmelding er stengt.

cp: 2018-09-19 14:16:14