Klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 07.11.18 - 09.11.18, 1000 - 1500

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep. I samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken og Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital.

Tidspunkt: 7.- 9. november 2018
Sted: Trondheim

Sett av dato!

Program og påmelding vil foreligge i juni 2018.

cp: 2018-07-22 12:16:18