COOL KIDS - ettårig utdanning

Annet av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 03.12.18 - 05.12.18, 0930 - 1600

Om arrangementet

INVITASJON TIL ETT-ÅRIG UTDANNING I COOL KIDS

- et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

Oppstart av utdanningen:

Innføringskurs 3.-5. desember 2018 i RKBU vest sine lokaler i Bergen.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018

Målgruppe for utdanningen:

Søkerne til utdanningen må ha minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning, og ha arbeidet i minst 2 år med barn og unges psykiske helse (for eksempel innenfor psykisk helsevern eller kommunehelsetjenesten). Videre må søkeren ha anledning til å arbeide direkte med barn og unges psykiske helse i den ett-årige opplæringsperioden. Det må inngås skriftlig avtale mellom søkeren, hans/hennes leder og RKBU med bekreftelse om at arbeidskravene knyttet til opplæringen aksepteres.

MELD DEG PÅ

Målet med Cool Kids er å lære barn og ungdom ferdigheter som gjør dem bedre til å håndtere angst og bekymring. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Pris:

Deltakers arbeidsplass må dekke eventuelle utgifter i forbindelse med veiledning (veiledningshonorar og evt. reiseutgifter). Kostnader til veiledning vil avhenge av hvem som er veileder, hvilke veiledningssatser som benyttes og hvor mange personer som deltar i veiledningen fra organisasjonen (ved ekstern veiledning vil dette anslagsmessig være ca 31.000 kr for 2 deltakere fra samme arbeidsplass). Organisasjoner som inngår avtale om intern veileder (veileder må godkjennes fra RKBU Vest) fra stilling i sin egen organisasjon vil kunne redusere veiledningsutgiftene betraktelig.

Organisasjonen forplikter seg til å betale for Cool Kids materiale. Dette vil dekke trykkingsutgifter inklusive administrasjonskostnader. Omfang av kostnader til materiell vil foreligge så snart trykkingsutgiftene er avklart.

Om Cool Kids-programmet:

Målet med Cool Kids er å lære barn og ungdom ferdigheter som gjør dem bedre til å håndtere angst og bekymring. Innholdet i programmet er basert på kognitiv atferdsterapi for angstlidelser/symptomer. Hovedelementene er bevisstgjøring av egne følelser, utfordring av tanker og antagelser som bidrar til å opprettholde angst, samt gradvis eksponering for å mestre angstfremkallende situasjoner. Cool Kids kan gjennomføres både i grupper og individuelt, og kan tilpasses ulike målgrupper (aldersgruppe, og kontekst som skole eller BUP). Programmet består av separate arbeidsbøker for barn, ungdom og foresatte, med informasjon og øvelser, samt en terapeutmanual som beskriver overordnede prinsipper og hvordan hvert møte skal gjennomføres. Programmet består av 10 møter med varighet på opp mot 90 minutter. Programmet er generisk, som betyr at det retter seg mot flere ulike angsttilstander. Cool Kids har vært prøvd ut i forskningsstudier, både i Australia og Skandinavia, med gode effekter. Programmet er utviklet av forskere ved Centre for Emotional Health, Macquarie University i Sydney, Australia. RKBU vest har rettigheter til den norske versjonen av programmet. 

Om utdanningen:

  • Utdanningen omfatter et tre-dagers innføringsseminar
  • 20 timers veiledet praksis i Cool Kids (en gruppe- og ett individual-tiltak)
  • En dags erfaringssamling (ett år etter innføringsseminaret)
  • Minst to ansatte i organisasjonen eller samarbeidende organisasjon må delta i utdanningen eller tidligere ha deltatt i Cool Kids-opplæring

 

Innføringskurset vil bestå av teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser, med fokus på ferdighetstrening gjennom demonstrasjoner, rollespill og øvelser.

Kurset strekker seg over tre dager. Dag 1 gir innføring i tema knyttet til kartlegging og tiltak ved angst hos barn og unge, samt prinsipper for bruk av kognitiv atferdsterapi for angsttilstander. Dag 2 og 3 har fokus på gjennomgang av behandlingsmanualen.

Utdanningen arrangeres av RKBU vest. Kursholdere er forsker/barnepsykiater Gro Janne Wergeland, forsker/psykologspesialist Bente Storm Mowatt Haugland, forsker/psykologspesialist Jon Fauskanger Bjåstad og psykologspesialist Anja Høye Rogde.

Se vedlagte program for innføringsseminaret, mal for avtale med arbeidsgiver og implementeringsplan for norsk versjon av Cool Kids: 

FORELØPIG PROGRAM

AVTALE MED ARBEIDSGIVER

IMPLEMENTERINGSPLAN

Ved faglige spørsmål kan Gro Janne Wergeland (grwe@norceresearch.no) kontaktes.

Kontakt

cp: 2018-11-18 22:16:20