Regional nettverkssamling for psykologer og ledere

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 21.09.18 - 21.09.18, 0930 - 1545

Om arrangementet

Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tid: 21. september 2018
Sted: RKBU Vest, Uni Research Helse, Nygårdsgaten 114, Bergen

Meld deg på her

Program:


09.30 – 10.00 Registrering kaffe/te

10.00 – 10.10 Velkommen v/Anne Marita Milde, senterleder RKBU Vest

10.10 – 10.30 Psykologrollen i kommunene – status og forventninger, v/Kjetil Orrem

10.30 – 11.15 Psykologen i tverrfaglig utviklingsarbeid – skulder ved skulder i åpne landskap. Fra statlige
føringer til bedre tjenester og kommuner, v/Britt Randi Hjartnes Schjødt

11.15 – 12.00 Lavterskeltilbud – tilgjengelig for dem som trenger det? v/Kari Frank

12.00 - 13.00 Lunsj med mingling

13.00 – 14.30 Erfaringer fra kommunene
Askøy Kommune v/psykologene Ingrid Jansgård Orre og Stig Fjellhaug
Lindås kommune v/kommunepsykolog John Petter Wadseth

14.30 – 15.10 Pause og gruppearbeid

15.10 - 15.45 Oppsummering, videre planer/samlinger, regionalt psykolognettverk?


Foredragsholdere:


Kari Frank, spesialist i samfunn- og allmennpsykologi, mange års erfaring som psykolog i somatikken og privatpraksis
samt i Helsedirektoratet blant annet med rekruttering av psykologer til kommuneneø.

Kjetil Orrem, psykologspesialist, faglig rådgiver og fagredaktør ansatt i Nahpha

Britt Randi Hjartnes Schjødt, spesialist i samfunnspsykologi, mangeårig kommunepsykolog og medlem/leder i
Psykologforeningens fagutvalg i samfunns- og allmennpsykologi

 

Arrangeres av RKBU Vest i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Bergensklinikken, RVTS Vest og NAPHA

Kontakt

cp: 2018-09-19 05:17:14