Regional nettverkssamling for psykologer og ledere

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 19.09.18 - 19.09.18, 0900 - 1530

Om arrangementet

Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene

Tid: 19. september 2018
Sted: Rogaland A-senter, Kurslokalet Byfjorden, Møkster bygget, Skogstøstraen 37, Stavanger

Meld deg på her

Program


09.00 - 09.30 Registrering, kaffe/te

09.30 – 09.40 Velkommen v/Tore Berge, leder KoRus Vest Stavanger

09.40 – 10.00 Psykologrollen i kommunene – status og forventninger, v/Kjetil Orrem

10.00 - 10.45 Psykologen i tverrfaglig utviklingsarbeid – skulder ved skulder i åpne landskap. Fra statlige
føringer til bedre tjenester og kommuner, v/Britt Randi Hjartnes Schjødt

10.45 – 11.00 Pause

11.00 - 11.45 Lavterskeltilbud – tilgjengelig for dem som trenger det? v/Kari Frank

11.45 - 12.45 Lunsj med mingling

12.45 – 13.15 Erfaring fra leder i kommunen

13.15 – 13.35 Erfaring fra Sauda og Suldal kommuner v/kommunepsykolog Brynjar Eiriksson

13.35 - 14.00 Erfaring fra kommunepsykolog

14.10 - 14.50 Pause med gruppearbeid

14.50 - 15.30 Oppsummering, videre planer/samlinger, regionalt psykolognettverk?

 

Foredragsholderne:


Kari Frank, spesialist i samfunn- og allmennpsykologi, mange års erfaring som psykolog i somatikken
og privatpraksis samt i Helsedirektoratet blant annet med rekruttering av psykologer til
kommunene.


Kjetil Orrem, psykologspesialist, faglig rådgiver og fagredaktør ansatt i Nahpha


Britt Randi Hjartnes Schjødt, spesialist i samfunnspsykologi, mangeårig kommunepsykolog og medlem/
leder i Psykologforeningens fagutvalg i samfunns- og allmennpsykologi
Illustrasjonsfoto

cp: 2018-09-19 04:15:34