Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 25.04.19 - 26.04.19, 0900 - 1530

Om arrangementet

Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne i nære relasjoner, seminar med Rolf Sundet.

Rolf Sundet, Ph.d. (f.1954), professor i klinisk psykisk helsearbeid og spesialist i klinisk psykologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er også freelance veileder og foreleser. Han har publisert i både internasjonale og nordiske tidskrift. Hans Ph.d. er om bruk av tilbakemelding om prosess og resultat i en familieterapi praksis i psykisk helsevern for barn og unge, med særlig vekt på standardiserte skalaer som samtaleverkstøy.

Program

Aktuell litteratur:
Skauli, G. (2007) Modell for klientrettet og resultatstyrt praksis.I:Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut, Gyldendal, Oslo, 30s.

Sundet, R. (2007) Brukerperspektiv og den terapeutiske relasjon – betydninger for terapeutisk arbeid. I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut Gyldendal, Oslo 14s.

Tuseth, A-G (2007) Med 40 års klinisk forskning som veiviser. I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut.Gyldendal, Oslo

Lenke til artikler: Feedback as means to enhance client-therapis interaction in therapy

Familieterapi som en pluralistisk orientert, familiebasert praksis


Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114.

Tid: 25. - 26. april 2019, kl. 09.00 - 15.30

Seminaret er gratis - inkl. te/kaffi. Lunsj kan kjøpes i kantine eller nærliggende butikker.

Påmeldingsfrist: 28. mars 2019.

Påmelding: Klikk her

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent hos Norsk Psykologforening.


 

Kontakt

cp: 2019-03-25 16:16:50