Grunnkurs overgrepsmottak 2019

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 26.03.19 - 27.03.19, 0930 - 1600

Om arrangementet

Grunnkurs overgrepsmottak 26.-27. mars 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, Bergen
Påmeldingsfrist: 4. februar
Antall deltakere: 80

Grunnkurset er praktisk orientert med fokus på de ulike arbeidsoppgaver for ansatte i overgrepsmottak. Målsetningen med kurset er å gi deltakerne de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å utføre helsefaglig arbeid i møte med overgrepsutsatte på en forsvarlig måte og i tråd med ”Veilederen”. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/overgrepsmottak-veileder-for-helsetjenesten/Sider/default.aspx

 

Kurset som arrangeres nå er tilsvarende tidligere kurs. Det er først og fremst et tilbud til nye medarbeidere og de som ikke fikk delta i 2017 eller 2018. Hvis noen som har deltatt tidligere ønsker en oppfriskning, er det muligheter for det, men nye vil bli prioritert.

 

Kurset er gratis med lunsj og middag inkludert for alle deltakere. En overnatting fra 26. til 27. mars vil bli betalt for de som kommer tilreisende. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis det er behov for det. Hvis noen må ha en overnatting i forkant av kurset grunnet lang reisevei, må det bestilles og betales av kursdeltakerne selv. Telefon til hotellet er: 55 54 30 00. Vi anser felles middag som et ledd i nettverksbyggingen. Dersom du ønsker og har anledning å delta på middag, må du krysse av i påmeldingsskjema. PÅMELDING TIL KURSET OG MIDDAGEN ER BINDENDE. Deltakerne må betale reisen selv.

 

•Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer

•Kurset er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Program finner du her

Påmelding her

Velkommen til nytt grunnkurs i Bergen.

cp: 2019-03-25 16:17:15