Observasjon og tilknytning med COS-verktøy

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 14.02.19 - 15.02.19, 0900 - 1530

Om arrangementet

Observasjon og tilknytning- med trygghetssirkelen (COS) verktøy

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg. 

Tid: 14. - 15. februar 2019, kl 9-15.30 begge dager

Sted: RKBU Vest sine undervisningslokaler, Nygårdsgaten 114

Forelesere: Norma Vågstøl, klinisk sosionom og Cos-terapeut og Anja Helene Strønen Lien, klinisk sosionom og Cos-terapeut

Målgruppe

  • Nytilsatte i barneverntjeneste, eller andre som har behov for en innføring/oppdatering i tilknytning og/eller observasjon av samspill
  • Helsesøstre
  • Ansatte i psykisk helsevern i kommuner
  • Eventuelt andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag (PPT, barnehage, skole ol)

MELD DEG PÅ

Dag 1: En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2: Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet. Deltakerne har anledning til å bringe inn samspillsfilmer for analytisk drøfting (avtales nærmere med kursholderne)

Kontakt

cp: 2019-01-21 21:16:51