Tilknytningsforstyrrelser: Utredning og tiltak

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 13.06.19 - 14.06.19, 0900 - 1200

Om arrangementet

Barn med tilknytningsforstyrrelse: Utredning og tiltak

To dagers seminar om Traume- og stressrelaterte lidelser hos barn og unge; tilstandsbilder, kartlegging og tiltak.

Det kan være vanskelig for omsorgsgivere og behandlere å fange opp behovene til barn som har opplevd mishandling og omsorgssvikt. Barn utsatt for sviktende og skadelig omsorg trenger en grundig utredning, omsorgsgivere med store omsorgsoppgaver trenger ekstra støtte –tiltak kan både redusere risiko for mishandling og omsorgssvikt, og dempe konsekvensene av det.

Tid: 13. - 14. juni 2019 

13. juni: kl 09.30 - 16
14. juni. kl 09 - 12

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114, auditoriet i U-etg

Målgruppe: Seminaret retter seg mot ansatte i psykisk helsevern og barnevern, og er særlig relevant for de som jobber tett på fosterbarn og barn utsatt for omsorgssvikt. Det søkes godkjenning som fritt spesialistkurs i NPF /DNL

Forelesere:
Dag 1: Helen Minnis, barnepsykiater og Professor ved Universitetet i Glasgow
Dag 2: Stine Lehmann, forsker ved RKBU Vest

Seminaret er gratis, lunsj er ikke inkludert. 

MELD DEG PÅ

Dag 1;

Barnepsykiater og Professor ved Universitetet i Glasgow, Helen Minnis, foreleser om typiske tilstandsbilder og sammensatte vansker hos barn utsatt for skadelig omsorg. Hun vil ha særlig fokus på manglende evne til å søke trøst og støtte hos barnet, og virksomme tiltak rettet mot barnet og deres omsorgsgivere.

Dag 2;

Forsker og psykologspesialist Stine Lehmann foreleser om typiske tilstandsbilder hos omsorgs- sviktede og mishandlede barn i Norge, basert på funn fra forskingsprosjektet Ung i fosterhjem. Hun fokuserer særlig på symptomer på tilknytningsforstyrrelse, og presenterer Kartleggingsverktøyet RAD and DSED Asessment (RADA), som sammen med andre utredningsverktøy kan gi en helhetlig utredning av utsatte barn og unge.

Professor Helen Minnis, University of Glasgow

Helen Minnis er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Glasgow. Hun arbeidet som lege på barnehjem i Guatemala tidlig på 90-tallet, og dette førte til en sterk interesse for effektene av tidlig omsorgssvikt og mishandling på barns utvikling.

Minnis sitt forskningsfokus har vært på tilknytningsforstyrrelser: Kliniske tilstandsbilder, utredningsverktøy og atferds-genetikk. Hun forsker nå på intervensjoner for mishandlede barn, og leder en stor randomisert kontrollert studie om psykiske helsetjenester for små barn i fosterhjem.

Stine Lehmann, psykologspesialist og forsker ved RKBU

Stine Lehmann jobber som forsker ved RKBU og leder forskingsprosjektet Ung i Fosterhjem (LINK til nettside), som har pågått siden 2011. I dette prosjektet undersøker vi hvordan det går med fosterbarn fra barndom til ungdomsår, og hva som fremmer psykisk helse og livskvalitet i deres dagligliv. Stine har siden 2011 forsket på omsorgsbetingelsers betydning for psykisk helse. Hun har sammen med Helen Minnis utviklet et nytt verktøy for tilknytningsforstyrrelser (RADA), og har de siste årene forsket og undervist om traume- og stressrelaterte lidelser hos utsatte barn og unge.

cp: 2019-04-21 16:17:40