Om å dokumentere for retten

Seminar fra: 06.06.19 - 07.06.19, 0900 - 1400

Om arrangementet

INVITASJON

OM Å DOKUMENTERE FOR RETTEN – ET ARBEIDS- OG UTVIKLINGSSEMINAR for overgrepsmottakene

Voksenåsen Kultur og konferansehotell, Oslo, 6. – 7. juni 2019.

http://www.voksenaasen.no/?gclid=EAIaIQobChMIs5n_q7ea4AIVSOaaCh3y3gP-EAAYASAAEgIoE_D_BwE

NKLM har blitt oppmerksom på at det har utviklet seg betydelige forskjeller mellom overgrepsmottakene angående hvordan rettsmedisinsk arbeid og funn dokumenteres overfor rettsapparatet.

Den rettsmedisinske kommisjon har gjentatte ganger uttrykt bekymring, og det er reelle kvalitetsforskjeller. Utviklingen med bl.a. ny organisering av spesialistutdannelse og kommende nye nasjonale retningslinjer for overgrepsmottak tilsier at det vil bli stilt større krav til kompetanse og kvalitet i dokumentasjonsarbeidet, trolig også formelle kompetansekrav.

NKLM ønsker å legge til rette for fagutvikling i dette feltet, denne gang ved å lage et arbeidsseminar om dokumentasjon for rettsapparatet.

Invitasjonen går primært til leger med faglig ansvar ved mottakene og leger med stor interesse for feltet. Deltagerne må utvise taushetsplikt overfor eksterne vedrørende det materiale de får se.

Det foreløpige programmet ligger som link nederst, men seminaret vil inneholde:  
- Innlegg fra politietterforsker, politijurist/statsadvokater, bistandsadvokat, forsvarer og dommer. Disse skal belyse hvordan de bruker vår dokumentasjon, hva som er viktig og hva som kan være  problematisk, hvordan den medisinske informasjonen best kan fremlegges.
- Innsyn i hverandres arbeidsmåter ved at alle deltagerne sender inn en anonymisert protokoll/erklæring som kan leses av andre deltagere.
- Om noen har en vanskelig erklæring/ vurdering under arbeid, kan også det være aktuelt å ta opp, i anonymisert form. - Deltagerne vil gjennom dette få perspektiv på dagens variasjoner, noe som gir grunnlag for diskusjoner om kjennetegn ved god dokumentasjon, hva skal den inneholde, hvordan presentere den? Hva er de gode grepene for å levere godt arbeid innen rimelige rammer – og hva er nødvendige rammer? Hva skal til for å oppnå dette ved alle mottak? Vi inviterer dere således til å bidra til fagutviklingen.

Seminaret vil avslutte relativt tidlig på fredag – siden det er fredag.

Deltagerantallet avgrenses i forhold til hva som kan gi mulighet for god diskusjon, men vi ser gjerne at flest mulig mottak er representert.

Det søkes om følgende godkjenninger i Legeforeningen:

15 poeng emnekurs i rettsmedisin (allmennmedisin)

15 timer valgfritt kurs i patologi

15 timer valgfritt kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Norsk sykepleierforbund:

15 timer i klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

På nåværende tidspunkt vil vi gjerne at dere gir tilbakemelding om deres interesse for seminaret og setter av dagene.  Vi tar med glede i mot problemstillinger dere finner relevante å ta opp.

Kurskomite:
Gerd Jorunn Møller Delaveris, overlege, ph.d., MFM, seksjonsleder rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
Grethe E. Johnsen, forsker, psykologspesialist, ph.d., Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Dina Midttun, overlege, Overgrepsmottaket, Helseetaten Oslo kommune
Helle M. F. Nesvold, overlege, ph.d., Overgrepsmottaket, Helseetaten Oslo kommune og forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Kari Ormstad, professor, Avdeling for rettsmedisinske fag, Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Oslo universitetssykehus
Katarina Skjælaaen, overlege, Overgrepsmottaket, Helseetaten Oslo kommune
Signe M. Zachariassen, førstekonsulent, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Program finner du her             

Påmeldingsfrist 1. april til epost: siza@norceresearch.no

cp: 2019-04-21 15:17:39