Konferanse for personell ved AMK og LV -sentraler

Konferanse av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 19.11.19 - 20.11.19, 0900 - 1600

Om arrangementet

Konferanse for personell ved AMK og LV-sentraler

Kokom, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Helsedirektoratet planlegger oppfølger fra fjorårets samling på Værnes 19. og 20. november 2019.

For mer informasjon klikk her: https://kokom.no/sett-av-datoen/

 

cp: 2019-06-16 02:17:37