Vær med meg

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 04.12.19 - 05.12.19, 0900 - 1500

Om arrangementet

 

Vær med meg - Med trygghetssirkelen som guide til barnets følelser og behov

Vi tilbyr herved en 2-dagers opplæring i å gjennomføre et foreldrekurs med fokus på tilknytning og emosjonsfokusert samspill, med trygghetssirkelen (COS) som utgangspunkt.

Kurset er i utgangspunktet tenkt for foreldre til barn i barnehage- og småskolealder, og delt opp i tre treff på 3 timer. Det er basert på psykoedukasjon, øvelser og diskusjoner.

I første omgang tilbys dette for de som jobber med målgruppen og innehar en veiledende funksjon, og som har endel erfaring og kjennskap med COS. Enten ved å ha gått 2- dagers kurs i tilknytning og observasjon ved RKBU vest eller Rbup øst/sør, eller har annen form for grundig COS opplæring. Det er ønskelig at det deltar (minst) to fra samme arbeidsplass.

Målsetningen med foreldrekurset er å øke foreldrenes sensitivitet og nysgjerrighet i samspillet med barnet, slik at barnet kan få en tryggere tilknytning med påfølgende mer robust utvikling. Dette er også et kurs som passer for foreldre med barn som har vansker med å bruke omsorgspersonene sine til hjelp og støtte, vansker med å lære av sine feil og/eller vansker med å regulere egne følelser og atferd. I kurset er det fokus på når barnas atferd og følelsesmessige reaksjoner kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i, og det kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal handle og reagere overfor barnet. Dette er en lavterskelmodell.

Opplæringen vil bli gitt av Norma Vågstøl som er rådgiver for sped- og små, RKBU vest (klinisk sosionom/familieterapeut/COS terapeut/sertifisert COS veileder) og Heine Vestvik som er veileder ved CRUX-Hjem Solstrand/Haugesund (barnevernspedagog/COS terapeut/ sertifisert COS veileder/bokskriver ifht tilknytning). Vi har hatt diverse hatt pilotgrupper, og ønsker nå å lære dette videre. De som får plass på denne opplæringen vil bli bedt om å fylle ut evalueringsskjema for å utvikle modellen videre. Det vil bli gitt ut manual, powerpointpresentasjon, samt lenker til aktuelle undervisningsfilmer i etterkant av kurset.

Tid: 4. - 5. desember 2019 

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114

Kurset er gratis, lunsj blir ikke servert

Antall plasser: 25

MELD DEG PÅ

 

Kontakt

cp: 2019-12-04 11:16:44